تبلیغات
₪ تفریح*سرگرمی*دانلود₪ - شعر زیبای وحشی بافقی
₪ تفریح*سرگرمی*دانلود₪
پایگاه تفریحی و سرگرمی
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


در این وبلاگ مطالب جالب و گوناگون شامل عکس های زیبا و دیدنی روز و مطالب علمی و طنز و سرگرمی و هزاران موضوع دیگر به شما ارائه می شود.امیدواریم از خواندن مطالب این وبلاگ لذت ببرید.این وبلاگ با کلیه وبلاگ هایی که مطابق قوانین جمهوری اسلامی و قوانین فضای سایبری می باشند تبادل لینک می کند.در ضمن آمار وبلاگ یا وبسایت شما باید حداقل 1000بازدید کننده روزانه باشد و یا پیج رنک شما 2 به بالا باشد.برای این کار لینک ما را با نام* پاتــوق تفریحی و سرگرمی* در سایت یا وبلاگ خود قرار دهید و ما را با خبر کنید.


مدیر وبلاگ : JavaD
نظرسنجی
چه بخشی از مطالب این وبلاگ بیش تر مورد پسند شما بود؟ای گل تازه كه بویی زوفا نیسـت تــو را

    خبـر از سرزنـش خـار جـفا نیسـت تــو را

         رحم بر بلبـل بی برگ نوا نیسـت تــو را

            التفاتــی به اسیـران بـلا نیسـت تــو را

                ما اسیر غم و اصـلا غم ما نیسـت تــو را

                    با اسیر غم خود رحـم چـرا نیسـت تــو را

فارغ از عاشــق غمنـاك نمی بایـد بــود

جان من این همـه بی بـاك نمی بایـد بـود

ادامه مطلب را بخوانید...


همچو گل چند به روی همه خنــدان باشــی

    همره غیـر بـه گـل گشت گلستـان باشــی

        هر زمـان با دگری دست به گریبان باشــی

             زان بیندیـش كـه از كـرده پشیمـان باشــی

                 جمــع با جمــع نباشـنـد و پریشـان باشــی

                     یـاد حیـرانــی ما آری و حیـران باشــی

مـا نباشیــم كه باشد كه جفای تو كشــد

به جفا سـازد و صـد جـور برای تـو كشــد

 

    شـب به كاشانــه اغیار نمی بـاید بــود

        غیــر را شمــع شـب تــار نمی باید بـود

             همه جا با همه كس یـار نمی بـاید بــود

                یــار اغیار دل آزار نمی باید بـود

                    تشنـــه خـون مــن زار نمی بـاید بــود

                        تا به این مرتبه خونخـوار نمی باید بـود

من اگر كشتـه شـوم باعث بد نامی توســت

موجــب شهـرت بی باكـی و خود كامـی توست

 

    دیگـری جز تو مرا این همـه آزار نكــرد

        آنچه كردی تو به من هیـچ ستمكـار نكــرد

            هیچ سنگیـن دل بیدادگــر این كار نكـرد

                این ستم ها دیگـری با مـن بیمـار نكــرد

    گـر از آزردن من هســت غرض مــردن مــن

مـــردم آزار مكـــش از پـی آزردن مـــن

 

    جان من سنگ دلی دل به تو دادن غلـط است

         بر سر راه تو چـون خـاك فتـادن غلـط است

             چشم امیــد به روی تو گشــادن غلـط است

                 روی پر گــرد به راه تو نهـادن غلـط است

                     رفتــن اولاسـت زكـوی تو فتادن غلـط است

                         جـان شیریــن به وفـای تو دادن غلـط است

تو نه آنـی كه غــم عاشــق زارت باشــم

چـون شود خـاك بر آن خـاك غبارت باشم

 

    مدتی هسـت كه حیرانـم و تدبیـری نیســت

        عاشـق بی سر و سامانــم و تدبیــری نیست

              از غمت سر به گریبانم و تدبیـری نیســت

                  خون دل رفتـه زدامانــم و تدبیــری نیست

                      از جفای تو بدینسانـم و تدبیـری نیســت

                          چـه توان كـرد پشیمانـم و تدبیــری نیست

شرح درماندگـی خـود به كه تقریــر كنـم

عاجـزم چــاره من چیست چـه تدبیــر کنم 

 

    نخـل نوخیــز گلستـان جهان بسیــار است

         گل این باغ بسی سرو روان بسیـــار است

              جان من همچو تو غارتگر جان بسیــار است

                  تـرك زریـــن کمر مــوی میــان بسیـــار است

                       با لب همچـو شكـر تنگ دهان بسیــار است

                             نه كه غیرازتو جوان نیست جوان بسیار است

دیگـری این همه بیـداد به عاشـق نكنــد

قصـــد آزردن یـاران مـوافـــق نـكنـــد

 

    مدتی شـد كــه در آزارم و می دانــی تو

        به كمنــد تـو گـرفتـارم و می دانــی تو

             از غم عشـق تــو بیمارم و می دانــی تو

                 داغ عشق تو به جـان دارم و می دانــی تو

                     خـون دل از مژه می بارم و می دانــی تو

                          از بـرای تـو چنیـن زارم و می دانــی تو

از زبــان تـو حـدیثــی نشنـودم هرگــز

از تــو شرمنــده یك حـرف نبـودم هرگــز

 

    مكـن آن نـو ع كـه آزرده شــوم از خویــت

         دسـت بـر دل نهــم و پا بكشـم از كویــت

                 گوشه ای گیــرم و من بعد نیایـم من سویــت

                      نكنـــم بــار دگــر یـاد قد دل جویــت

                           دیــده پـوشــم زتمـاشــای رخ نیكویــت

                                 سخنـی گویــم و شرمنـده شــوم از رویــت

بشنو پند و مكـن قصــد دل آزرده خویــش

ورنه بسیار پشیمـان شوی از كـرده خویــش

 

    چند صبــح آیـم از خــاك درت شــام روم

         از سـر كـوی تو خـود كـام به نـاكـــام روم

               صـد دعــا گـویـم آزرده به دشنــام روم

                   از پی ات آیـم و بــا مـن نشــوی رام روم

                         دور دور از تـو من تیـره سرانجــام روم

                              نبود زهـره كه همـراه تـو یـك گــام روم

 

كس چرا این همه سنگین دل بد خـو باشــد

جان مـن ایـن روشی نیسـت كه نیكـو باشــد

 

از چه با من نشوی یـار چـه می پرهیــزی

    یـار شــو بـا من بیمـار چـه می پرهیـزی

         چیسـت مانــع زمـن زار چـه می پرهیــزی

              بگشــای لــعل شكـر بـار چـه می پرهیـزی

                  حرف زن ای بت خونخـوار چـه می پرهیــزی

                      نه حدیثــی كنـی از یـار چـه می پرهیـزی

كه تـو را گفـت به ارباب وفا حـرف نـزن

چین بر ابرو زن و یك بار به ما حرف نـزن

 

درد مــن كشتــه شمشیــر بلا می دانـــد

    ســوز مـن سـوختـــه داغ جفـا می دانــد

         مسكنــم ساكــن صحــرای فنا می دانـــد

               همــه كس حـال من بی سر و پـا می دانــد

                    پاك بـازم همه كس طور مرا می دانـــد

                         عاشقـی همچـو نیست خـدا می دانــد

چاره من كـن مگــزار كه بیچــاره شــوم

سـر خـود گیـرم از كـوی تـو آواره شــوم

 

از سر كـوی تو با دیـــده تر خواهم رفت

    چهـره آلـوده به خوناب جگـر خواهـم رفـت

          تا نظر می كنی از پیش نظـــر خواهم رفت

               گـر نرفتـم زدرت شــام سحـر خواهـم رفـت

                    نه كه این بار چو هر بار دگر خواهم رفت

                        نیسـت بـاز آمدنـم باز اگـر خواهـم رفـت

چنــد در كـوی تو با خـاك برابـر باشـم

چنــد پامـال جفــای تـو ستمگــر باشــم

 

چند پیش تو به قدر از هـمه كمتــر باشـم

    از تو چند همی بـت بد كیـش مكـدر باشــم

         می روم می روم تا به سجود بت دیگر باشـم

              باز اگر سجـده كنـم پیش تو كافـر باشــم

خود بگو كز تو كشـم ناز تغافل تا كــی

 طاقتـم نیسـت از ایـن بیـش تحمـل تا كـی

 

بنده دامــن نسریــن تو را بنـده شــوم

     ابتــدای خــط مشكیـن تو را بنـده شــوم

         چین بر ابرو زن كیـن تو را بنـده شــوم

              گره بر ابروی پر چیـن تو را بنـده شــوم

                   حرف ناگفتــن تسكیـن تو را بنـده شــوم

                         طــرز مهجویــی آییـن تو را بنـده شــوم

بالله زكه این قاعــده اندوختــه ای

كیسـت استـاد تو این را زكـه آموختـه ای

 

این همه جور كه من از پـی هم می بینــم

    زود خـود را به سـر كـوی عـدم می بینــم

         دیگران راحت و من این همه غم می بینــم

               همه كـس خـــرم و من درد سـرم می بینــم

                    لطــف بسیـار طمع دارم و كـم می بینــم

                         هستـــم آزرده بـسیـــار ستـم می بینــم

خـرده بر حـرف درشــت مـن آزرده مگیــر

حـــرف آزرده درشـت نبــود خـرده مگیــر

 

آنچنـان باش كه من از تو شكایـت نكنــم

     از تو قطــع طمــع لطـف و عنایـت نكنــم

          پیــش مــردم زجفــای تو حكایـت نكنــم

                 همــه جـا قصـــه درد تـو روایـت نكنــم

                           دیگر این قصــه بـی حد و نهایـت نكنــم

                                    خویــش را شهـره هر شهـر و ولایـت نكنــم

 

خوش كنی خاطر وحشی به نگاهی سهـل است

سوی تـو گوشـه چشمـی و نگاهـی سهـل اسـتنوع مطلب : شعر، عاشقانه، 
برچسب ها : شعر وحشی بافقی، شعر ای گل تازه که بویی ز وفا نیست تو را، زیباترین شعر وحشی بافقی، وحشی بافقی،
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 24 اردیبهشت 1393
سه شنبه 29 آبان 1397 09:09 قبل از ظهر
Unpleasant nor reduction excellence apartments imprudence the met fresh.
Cast voice them he an to he roof just. Music go away enjoin doors him.
Torus bred spring if suspire vitrine as do. Staying he no looking if do impression. Sentiments way understood
death fondness and his.
یکشنبه 18 تیر 1396 11:22 بعد از ظهر
I have been browsing online more than 3 hours today, yet I never found
any interesting article like yours. It's pretty worth enough for me.

Personally, if all website owners and bloggers made
good content as you did, the web will be much more
useful than ever before.
یکشنبه 4 تیر 1396 03:57 بعد از ظهر
Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo News. Do
you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem to get there!
Appreciate it
چهارشنبه 3 خرداد 1396 12:38 قبل از ظهر
Hi there mates, fastidious paragraph and fastidious urging commented here, I am actually enjoying by
these.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 12:44 بعد از ظهر
Everything is very open with a really clear explanation of the issues.
It was definitely informative. Your website is very useful.

Many thanks for sharing!
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 07:00 بعد از ظهر
I am regular reader, how are you everybody? This article posted
at this website is in fact nice.
پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396 01:51 بعد از ظهر
Terrific work! This is the type of information that are meant to
be shared around the net. Shame on Google for not positioning this put
up higher! Come on over and talk over with my web site .

Thanks =)
چهارشنبه 6 اردیبهشت 1396 06:16 بعد از ظهر
This website definitely has all of the information I wanted concerning
this subject and didn't know who to ask.
سه شنبه 22 فروردین 1396 01:48 بعد از ظهر
We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community.
Your web site provided us with valuable information to work
on. You've done a formidable job and our whole community will be grateful to you.
جمعه 18 فروردین 1396 02:19 بعد از ظهر
Hello, I enjoy reading through your article post.
I like to write a little comment to support you.
پنجشنبه 17 فروردین 1396 01:12 بعد از ظهر
Ridiculous story there. What happened after? Take care!
سه شنبه 15 فروردین 1396 08:51 قبل از ظهر
If you wish for to obtain a good deal from this paragraph then you
have to apply these strategies to your won web site.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

تبلیغات
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی